Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

Ενημερωτικό Νο16

ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637
ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ e-mail: gdemeragon08@gmail.com
ΕΥΡΩΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κινητό: 6947775421
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ e-mail: chrevropas@sch.gr
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ http://agonsisevr.blogspot.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ No 16
Κυριακή 6 Ιουνίου2010
Συναδέλφισσες συνάδελφοι, στις 1/6 συνεδρίασε το ΠΥΣΔΕ με θέμα τις τοποθετήσεις:
1. Με το Ν.3848/2010 που ψηφίστηκε από τη Βουλή και δημοσιεύθηκε στις 19-5-2010 (ΦΕΚ), επέρχονται σοβαρές αλλαγές στη διαδικασία των μεταθέσεων. Συγκεκριμένα:
Α. Απαιτείται διετής παραμονή στην οργανική θέση προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα μετάθεσης. (άρθρο 30, παρ. 1)
Β. Καταργείται η προτεραιότητα των πολυτέκνων για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής. Εξακολουθεί να ισχύει μόνο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή. (άρθρο 30, παρ. 3 και 6)
Γ. Δεν εξαιρούνται οι πολύτεκνοι από τις διατάξεις περί υπεραριθμίας. (άρθρο 30, παρ. 4)
Δ. Οι μονάδες μετάθεσης για τη συνολική προϋπηρεσία προσδιορίζονται με συντελεστή 2,5 για κάθε χρόνο αντί 2. (άρθρο 30, παρ. 5)
Ε. Οι μονάδες μετάθεσης για την εντοπιότητα ορίζονται σε 4 αντί 2. (άρθρο 30, παρ. 5)
Το Υπουργείο με δύο διευκρινιστικές εγκυκλίους του γενικού του γραμματέα (την 58658/21-5-2010 για τη δευτεροβάθμια και την 59951/Δ1/26-5-2010 για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση), όρισε ότι οι τοποθετήσεις φέτος θα γίνουν με τα ισχύοντα πριν από τη ψήφιση του τελευταίου νόμου. Με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας λοιπόν, που υπογράφεται από τον Γενικό του Γραμματέα καταργήθηκε προσωρινά άρθρο νόμου που ψήφισε η Ελληνική Βουλή. Οι τοποθετήσεις έγιναν λοιπόν με το Προεδρικό Διάταγμα 50/96.
2. Οι συνάδελφοι ΠΕ04 τοποθετήθηκαν κατά ειδικότητα. Οι συνάδελφοι ΠΕ12-17 τοποθετήθηκαν συνολικά.
3. Στα οργανικά κενά που απέμειναν αν δεν υπάρξουν δηλώσεις προτίμησης θα τοποθετηθούν όσοι είναι στη διάθεση με τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης.
4. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΚΕΝΕΣ:
Α ΕΒΡΟΥ: ΠΕ04.01: 1 ΚΕΝΟ στο Γ/ΣΙΟ ΠΕΠΛΟΥ, ΠΕ18.01: 1 ΚΕΝΟ στο1ο ΕΠΑΛ
Β ΕΒΡΟΥ: ΠΕ02: 18 ΚΕΝΑ 1 στο 1ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟΥ, 2 στο ΓΕΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ, 1 στο ΕΠΑΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ, 1 στο 1ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ, 2 στο 1ο ΓΕΛ ΟΡ/ΔΑΣ, 2 στο 2ο ΓΕΛ ΟΡ/ΔΑΣ, 3 στο 1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ, 1 στο 2ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ, 1 στο ΕΣΠ Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ, 1 στο ΕΣΠ ΓΕΛ ΟΡ/ΔΑΣ, 1 στο ΓΕΛ ΒΥΣΣΑΣ και 2 στο Γ/ΣΙΟ ΡΙΖΙΩΝ
ΠΕ03: 6 ΚΕΝΑ: 1 στο 2ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟΥ, 1 στο ΕΠΑΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ, 1 στο ΕΣΠ ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ, 1 στο ΕΣΠ Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ, 1 στο ΕΣΠ ΓΕΛ ΟΡ/ΔΑΣ και 1 στο Γ/ΣΙΟ ΡΙΖΙΩΝ
ΠΕ04.04: 1 ΚΕΝΟ στο 2 Γ/ΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟΥ ΠΕ08: 1 στο 1ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ, ΠΕ16: 1 στο 2ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ, ΠΕ18 ΟΧΗΜΑΤΩΝ: 1 στο ΕΠΑΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ, ΤΕ01 ΨΥΚΤΙΚΟΙ: 1 στο 1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ, ΔΕ01 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 στο ΕΠΑΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ και 1 στο 1Ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ
Γ ΕΒΡΟΥ: ΠΕ02: 1 ΚΕΝΟ στο Γ/ΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ ΠΕ03: 1 στο ΓΕΛ ΤΥΧΕΡΟΥ και 1 στο Γ/ΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ ΠΕ04.05: 1 στο Γ/ΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΠΕ07: 1 στο Γ/ΣΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΠΕ10: 1 στο Γ/ΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Δ ΕΒΡΟΥ: ΠΕ03: 2 ΚΕΝΑ στο Γ/ΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΛ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
5. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
Α ΕΒΡΟΥ: ΠΕ01: 3, ΠΕ02: 16, ΠΕ03: 9, ΠΕ04.05: 2, ΠΕ05: 2, ΠΕ06: 4, ΠΕ07: 1 ΠΕ09: 9, ΠΕ11: 14, ΠΕ14.04: 2, ΠΕ14.05: 2, ΠΕ17.01: 3, ΠΕ19-20: 13
Β ΕΒΡΟΥ: ΠΕ01: 6, ΠΕ05: 3, ΠΕ06: 6, ΠΕ07: 2, ΠΕ09: 2, ΠΕ11: 6, ΠΕ18-33 :2 ΠΕ19-20: 13
Γ ΕΒΡΟΥ: ΠΕ05: 9, ΠΕ06: 9, ΠΕ19-20:4
Δ ΕΒΡΟΥ: ΠΕ05: 2, ΠΕ11: 3, ΠΕ19-20:3
6. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις του συμβουλίου που αφορούν τις τοποθετήσεις επανεξετάζονται από το ίδιο συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης
7. Αιτήσεις για αποσπάσεις εντός Νομού θα γίνουν από 7/6 έως 11/6. Οι διαθέσεις (προσωρινές τοποθετήσεις) και οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ θα γίνουν ΣΥΝΟΛΙΚΑ, μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων σε Διευθύνσεις, ΠΥΣΔΕ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ κλπ.
Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Δεμερδεσλής Γιώργος – Ευρώπας Χρήστος

(ακολουθεί πίνακας με τις τοποθετήσεις, σε όσων το όνομα υπάρχει αστερίσκος * ανήκουν σε ειδική κατηγορία)
Α΄ ΕΒΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ειδικότητα "ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ" Υπηρεσιακή κατάσταση ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ * ΠΕ01 83,66 ΔΙΑΘΕΣΗ 1ο ΓΥΜ ΑΛΕΞ
ΖΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ* ΠΕ02 39,98 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ
ΦΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ * ΠΕ02 33,00 ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΥΜ ΦΕΡΩΝ
ΚΙΤΣΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 111,54 ΓΥΜ ΦΕΡΩΝ 3ο ΓΥΜ ΑΛΕΞ
ΨΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 107,32 3ο ΓΥΜ ΑΛΕΞ 3ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ
ΓΚΟΥΛΙΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ02 102,08 2ο ΓΥΜ ΑΛΕΞ 3ο ΓΥΜ ΑΛΕΞ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 96,32 ΔΙΑΘΕΣΗ 2ο ΓΥΜ ΑΛΕΞ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΠΕ03 80,98 2ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ 3ο ΓΕΛ ΑΛΕΞ
ΚΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 31,73 ΔΙΑΘΕΣΗ 2ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ
ΠΑΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ03 10,99 ΔΙΑΘΕΣΗ 3ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ
ΚΕΡΑΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 7,47 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΠ ΓΥΜ ΑΛΕΞ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΟΣΧΟΣ ΠΕ04.01 49,47 ΓΥΜ ΠΕΠΛΟΥ ΓΥΜ ΦΕΡΩΝ
ΔΕΛΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 45,82 ΓΥΜ ΦΕΡΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ
ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΕ04.02 28,23 ΔΙΑΘΕΣΗ 2ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ
ΔΙΦΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.02 22,55 ΔΙΑΘΕΣΗ 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ
ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΟΥ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΠΕ08 ΔΙΑΘΕΣΗ 1ο ΓΥΜ ΑΛΕΞ
ΜΑΧΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ* ΠΕ11 50,41 ΔΙΑΘΕΣΗ 2ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ
ΜΠΙΛΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ12.01 66,66 ΔΙΑΘΕΣΗ 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ
ΓΚΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΠΕ13 117,54 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ 4ο ΓΥΜ ΑΛΕΞ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ14.01 28,40 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΣ ΑΛΕΞ
ΜΑΓΕΙΡΟΥΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ17.01 120,08 ΔΙΑΘΕΣΗ 3ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ17.01 105,89 ΔΙΑΘΕΣΗ 3ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ
ΠΛΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ17.01 91,17 ΔΙΑΘΕΣΗ 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ* ΠΕ17.05 36,00 ΔΙΑΘΕΣΗ 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ
ΔΟΔΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ17.08 109,11 ΔΙΑΘΕΣΗ 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ17.08 59,89 ΔΙΑΘΕΣΗ 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ
ΚΕΪΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ17.08 55,32 ΔΙΑΘΕΣΗ 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ
ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ18.04 66,63 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΣ ΑΛΕΞ
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ18.04 62,07 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΣ ΑΛΕΞ
ΔΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ18.10 30,00 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΣ ΑΛΕΞ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ18.26 43,39 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΕ01.01 94,44 ΔΙΑΘΕΣΗ 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕ01.19 49,81 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΣ ΑΛΕΞ
ΖΙΩΓΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΕ01.19 37,99 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΠΑΣ ΑΛΕΞ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΕ01.20 53,23 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΣ ΑΛΕΞ

Β΄ ΕΒΡΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ" Υπηρεσιακή κατάσταση ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 228,74 3ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ 1ο Γ.Λ. ΟΡ/ΔΑΣ
ΜΟΥΡΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ01 105,39 1ο Γ.Λ. ΟΡ/ΔΑΣ 3ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ
ΚΑΤΟΥΔΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΠΕ02 28,12 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΠ ΓΕΛ ΟΡ/ΔΑΣ
ΔΑΡΒΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 11,33 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 1ο ΓΕΛ. ΟΡ/ΔΑΣ
ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ* ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 56,33 ΔΙΑΘΕΣΗ 2ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ
ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 166,55 ΕΣΠ Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ 1ο ΓΕΛ. ΟΡ/ΔΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ03 82,40 2ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟΥ 1ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟΥ
ΚΕΤΕΣΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ03 21,74 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ
ΚΥΜΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 26,00 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΣΠ Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ
ΒΟΥΛΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 9,00 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 2ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ
ΚΟΛΟΥΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ04.02 35,71 ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ
ΚΝΑΜΠΚΕ* ΚΟΡΝΕΛΙΑ ΠΕ04.04 35,00 ΔΙΑΘΕΣΗ 1ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟΥ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 69,32 ΕΣΠ Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ Γ/ΣΙΟ ΒΥΣΣΑΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ06 61,99 ΔΙΑΘΕΣΗ Γ/ΣΙΟ ΡΙΖΙΩΝ
ΚΟΖΟΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ06 49,32 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΠ Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ
ΒΛΑΣΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ07 36,14 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 2ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ
ΔΑΛΑΒΕΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ07 36,06 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 2ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟΥ
ΛΑΥΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 199,64 Γ/ΣΙΟ Ν. ΒΥΣΣΑΣ 2ο Γ/ΣΙΟ ΟΡ/ΔΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ11 103,89 ΔΙΑΘΕΣΗ Γ/ΣΙΟ ΒΥΣΣΑΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ14.01 ΔΙΑΘΕΣΗ 1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ
ΠΛΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ17.01 26,82 ΔΙΑΘΕΣΗ 1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ
ΜΠΙΣΤΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ17.03 83,23 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 2ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ
ΔΡΕΜΣΙΖΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ17.03 29,81 ΜΕΤΑΘΕΣΗ 1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ
ΓΚΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17.03 14,00 ΔΙΑΘΕΣΗ 1ο ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ
ΤΟΜΠΑΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ17.06 14,56 ΔΙΑΘΕΣΗ 2ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17.06 6,66 ΔΙΑΘΕΣΗ 2ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ
ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΟΥ* ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ18 56,89 ΔΙΑΘΕΣΗ 2ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΔ/ΧΟΥ
ΤΖΩΡΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ18 75,72 ΔΙΑΘΕΣΗ 1ο ΕΠΑΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ
ΓΚΕΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ18 109,21 ΔΙΑΘΕΣΗ 1ο ΕΠΑΛ ΔΙΔ/ΧΟΥ
ΚΑΝΔΗΛΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ18 83,21 ΔΙΑΘΕΣΗ 2ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ19 48,66 ΔΙΑΘΕΣΗ 2ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ ΟΡ/ΔΑΣ

Γ΄ ΕΒΡΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ" Υπηρεσιακή κατάσταση ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΣΑΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 42,33 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΕΛ ΤΥΧΕΡΟΥ
ΡΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 37,49 ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΥΜ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΜΑΛΙΑΔΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 16,06 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΥΜ ΛΑΒΑΡΩΝ
ΠΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ02 11,16 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΕΛ ΔΙΚΑΙΩΝ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.01 19,14 ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΥΜ ΛΑΒΑΡΩΝ
ΜΠΑΚΑΤΙΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΕ05 41,71 ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΥΜ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΝΗ ΠΕ07 50,72 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΥΜ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ20 51,23 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΕΛ ΔΙΚΑΙΩΝ

Δ΄ ΕΒΡΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΡΙΩΝ" Υπηρεσιακή κατάσταση ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ


ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΟ3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου