Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Για το επίδομα αλληλεγγύης
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Μετά τις φημολογίες για την επιστροφή του φόρου αλληλεγγύης ο οποίος έχει παρακρατηθεί από την κυβέρνηση παρανόμως, η Α  ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ  απευθύνθηκε στην ΟΛΜΕ η οποία μας διαβεβαίωσε  ότι δεν υπάρχει δεδικασμένη  υπόθεση και ως εκ τούτου δεν εξέδωσε κάποια ανακοίνωση. Επειδή όμως πολλοί συνάδελφοι συνωστίζονται στις εφορίες προκειμένου να  καταθέσουν αίτησή τους, και επειδή η ΔΟΥ αδυνατεί να εξασφαλίσει αριθμό πρωτοκόλλου σε όλους τους ενδιαφερομένους, επιδιώξαμε συνάντηση με την Δ/ντρια της ΔOY και με τον Προϊστάμενο της Δ/βάθμιας ώστε να βρεθεί λύση. Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση μπορούν την πρώτη μέρα έναρξης του σχολείου Τετάρτη 8/1/2014 να το πράξουν. Συγκεκριμένα και μετά από οδηγίες της υπηρεσίας, οι Διευθυντές των σχολείων θα συγκεντρώσουν τις αιτήσεις ανά σχολείο, θα τις πρωτοκολλήσουν (ενιαίο  πρωτόκολλο με 31/12/2013) και θα τις διαβιβάσουν την ίδια μέρα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι συνάδελφοι όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία θα πρέπει να καταφύγουν και ένδικα σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο αίτημά τους. Παραθέτουμε πιο κάτω ένα  πρότυπο αίτησης και μια ενημέρωση που στάλθηκαν από τη νομικό σύμβουλο της ΔΟΕ .


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.                    
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                            

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ

 
Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Αναφορικά με το θέμα, που έχει ανακύψει σχετικά με την ειδική εισφορά Αλληλεγγύης ύψους 2% του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 καθώς και την ειδική εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ίδιου Νόμου και τις αιτήσεις διακοπής της παραγραφής, που σπεύδουν να υποβάλλουν δεκάδες δημόσιοι υπάλληλοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα κάτωθι:
1) Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, μέχρι σήμερα, δεν έχει δημοσιευτεί κάποια δικαστική απόφαση, με την οποία να κρίνεται αμετάκλητα, η συνταγματικότητα ή μη των ως άνω εισφορών. Είναι γνωστό βεβαίως, ότι έχουν υποβληθεί προσφυγές αναφορικά με το θέμα αυτό, οι οποίες ωστόσο, δεν έχουν κριθεί αμετακλήτως.
2) Κατά την προσωπική, νομική μου αντίληψη, οι ως άνω εισφορές είναι αντίθετες τόσο προς το Σύνταγμα όσο και προς τους Διεθνείς κανόνες δικαίου (ΕΣΔΑ), δεδομένου, ότι είναι μη ανταποδοτικές και σε κάθε περίπτωση εντασσόμενες μέσα στο ευρύτατο πλαίσιο των περικοπών των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων έρχονται σε ευθεία αντίθεση προς την αρχή της αναλογικότητας, που πρέπει να διέπει κάθε μέτρο, που λαμβάνει η πολιτεία εις βάρος επιμέρους κατηγοριών πολιτών.
3) Η υποβολή αίτησης διακοπής της παραγραφής μοναδικό σκοπό έχει την διασφάλιση, ότι οι αξιώσεις για επιστροφή των παρακρατηθέντων κατά το έτος 2011 δεν θα υποκύψουν στην διετή παραγραφή, που προβλέπει ο Κώδικας Περί Δικών Δημοσίου. Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί, ότι η ως άνω διεκδίκηση, η αίσια έκβαση της οποίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί δεδομένη, είναι προφανώς ζήτημα προσωπικής επιλογής του κάθε εκπαιδευτικού, ο οποίος και μπορεί να επιλέξει εάν θα υποβάλλει την σχετική αίτηση ή όχι ή εάν θα διεκδικήσει ακολούθως δικαστικά την επιστροφή των παρακρατηθέντων. 
4) Σε κάθε περίπτωση, για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση διακοπής της παραγραφής, σας αποστέλλω υπόδειγμα τέτοιας αιτήσεως.
Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,


Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα
Νομική Σύμβουλος ΔΟΕ
               


Α Ι Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:  Δ.Ο.Υ …………………..
ΘΕΜΑ:
«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΨΟΥΣ 2% ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ν.3896/2011»
ΟΝΟΜΑ: ………………………
ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………….
Τ.Κ.:…………………………….
Α.Φ.Μ.:…………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:…………………….

**********************

Παρακαλώ πολύ, όπως μου επιστρέψετε άμεσα την παρακρατηθείσα από τις μηνιαίες αποδοχές μου, ειδική εισφορά Αλληλεγγύης ύψους 2% του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 καθώς και την ειδική εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ίδιου Νόμου που μου επιβλήθηκε παρανόμως, για τα εισοδήματα χρονικής περιόδου από 01-01-2011 έως και σήμερα.
Επειδή, οι ως άνω παρακρατήσεις τόσο από την μισθοδοσία μου, όσο και από την επιπρόσθετη φορολογία των ετήσιων εισοδημάτων μου είναι προδήλως παράνομες, καταχρηστικές, αντίκεινται σε διατάξεις του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, παρακαλώ πολύ όπως μου γνωρίσετε εγγράφως τον χρόνο και τον τρόπο είσπραξης εκ μέρους μου των ανωτέρω παρακρατηθέντων αποδοχών μου.
………… …., …./…./…..
Ο/Η Αιτ……

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου